GIT

GIT

GIT

Commands : mkdir directory git init       will create the master branch git status git branch git add file1,file2,etc…. git rm file1,file2,etc…. git rebase “branch” git merge “branch” git commit -m “comments” tree . git diff git log git reset…
Read more